We melden u het overlijden van Edmond Hermans (°1929), echtgenoot van Paula Meekers van de Driesstraat in Zepperen,
Edmond verbleef in Triamant in Velm, maar woonde in de zogenaamde Coemanswinning op de grens met Sint-Truiden. Hij was jarenlang de motor achter diverse verenigingen in Zepperen zoals de Landelijke Gilde, de fruittelers, de kerkfabriek, de parochieraad, de plaatselijke vrije lagere school, het kerkkoor… Hij was ook oud-voorzitter van de Stedelijke Seniorenraad Sint-Truiden en gedurende vele jaren de trekkende kracht van de Bond van de Gepensioneerden in Zepperen.
Onze deelname in het verdriet van zijn uitgebreide familie.
Door de coronacrisis zal het afscheid niet in zijn pas gerestaureerde kerk kunnen gebeuren door de dankbare Zepperse gemeenschap.
Op de foto zien we Edmond Hermans tussen oud-burgemeester Ludwig Vandenhove en oud-schepen Johnny Vangrieken, met wie hij gedurende vele jaren samenwerkte als voorzitter van de Stedelijke Seniorenraad. Edmond stond mee aan de wieg van de seniorenraad en heeft als voorzitter 20 jaar zijn schouders gezet onder talloze projecten: lente-en herfstmatinéé (later dansnamiddagen), het scholenproject, de verkeerscursussen en alle samenwerkingen hierrond, de opstart van de seniorenacademie,… Hij was een harde werker, gedreven maar niet te, hij wist mensen te verbinden, een man van weinig woorden, creatief, een teamplayer ‘pur sang’, vriendelijk, zacht, steeds bereid tot compromissen en bovenal een luisteraar.