De gemeente Nieuwerkerken wil graag ook de volgende jaren inzetten op ruimtes waar kinderen en jongeren vrij mogen spelen, ontdekken en creatief kunnen zijn. In 2021 werd de speeltuin aan de sporthal in ons centrum gerealiseerd.

De werken voor een nieuwe ontmoetingsplek aan het buurthuis in Kozen gingen ook al van start. De leerlingen van basisschool Het Kozijntje hebben alvast meegeholpen met de beplanting.  Ze willen deze groene plek nog aankleden met natuurlijke en avontuurlijke speelelementen. Aan het terras van het buurthuis wordt er geopteerd voor speeltoestellen voor de allerkleinsten. Voor de concrete invulling hiervan, willen we graag een beroep doen op onze jonge speelvogels. Wil jij graag jouw ideeën over avontuurlijk en ontdekkend spelen delen? Vul dan zeker deze enquête (QR-code) in vóór 14 februari 2022!

Misschien kan je dan binnenkort jouw favoriete speeltoestellen zelf komen testen;-)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5vAfRqQ0roBO13q4Jm-jReOCouqWSxjb5cbSGftQYJ0lcFw/viewform?usp=sf_link


De omgeving van het buurthuis en de kerk in Kozen wordt in een nieuw jasje gestoken. Het project, om de zone rond het buurthuis in Kozen op te waarderen, werd in 2018 geselecteerd binnen Leader Haspengouw. Dankzij deze selectie krijgt ons project een financieel duwtje in de rug.

De huidige hoogstamboomgaard ter hoogte van de Bergstraat zal een echte ontdekkingsplek worden. De boomgaard richten we in met een wandelpad, picknickbanken, een weide waar mogelijks een schaapje kan grazen, natuurlijke speelelementen…. Een groene rustplek in de kern van Kozen waar ontmoeting gestimuleerd wordt. In overleg met de school richten we een buitenklas in. In samenwerking met Ferm zal er ook een stilteplek gecreëerd worden.

Om de plek fiets- en voetgangersvriendelijker te maken, kiezen we voor een duidelijkere mobiliteitsopstelling. De parkeerplaatsen aan de kerk worden heraangelegd. De parkeerplaatsen worden op die manier enkel bereikbaar vanuit de Opcosenstraat. De uitrit van het gebied situeert zich aan de zijde van de Bergstraat. Op die manier komen we tegemoet aan de bezorgdheden vanuit de ouderraad en het schoolbestuur met betrekking tot het creëren van een veilige schoolomgeving.

De achterzijde van het buurthuis wordt vergroend en ingericht met een nieuw aangelegd terras. Op termijn wil het gemeentebestuur de groene ontmoetingsplek nog aankleden met enkele natuurlijke speelelementen. Aan het terras van het buurthuis zullen er vooral speeltoestellen voor de allerkleinsten geplaatst worden. In de speelboomgaard gaat de voorkeur uit naar speeltoestellen voor oudere speelvogels.

Van zodra de coronamaatregelen het toelaten zal de gemeente hiervoor een participatietraject uitrollen om dit samen met de kinderen vorm te geven. Heb je nu al vragen/bedenkingen of constructieve inbreng? Laat het ons weten via ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be.

Hieronder vind je ook het plan in pdf. Zoals je kan zien wordt het gezellige en leuke omgeving!

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van provincie Limburg, Leader Haspengouw en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (HAS18/GG/LEA/05 – ontmoetingsplekken als hefboom voor sociale cohesie in kleine dorpskernen).