Wie op vrijdag de 13e een bus van De Lijn wil nemen, moet rekening houden met hinder. Uit een steekproef blijkt dat één op de drie bussen niet zullen rijden in onze provincie, met voornamelijk hinder in de steden zoals Hasselt en Genk.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat actie voeren in Hasselt. In Limburg zal bijna de helft van de bussen  vermoedelijk niet rijden. De vakbonden willen de regering een duidelijk signaal geven, vanwege de dalende koopkracht en daarmee samenhangend de loonnormwet. In Limburg zal vermoedelijk 55 procent van de bussen rijden.

Reizigers kunnen in de routeplanner van De Lijn zien welke ritten wel rijden. Of ook via delijn.be/alternatievedienstverlening.