Vandaag staat een nieuw bezoek gepland aan verschillende scholen en handelaars in Sint-Truiden. Noodplanningsambtenaar Johan Vandenborne en preventieadviseur Steven Ketelslegers van de stad Sint-Truiden en ziekenhuishygiënist Ruben Nuyttens bij het Sint-Trudo Ziekenhuis gaan langs om advies te geven rond veiligheid en hygiëne.

Uit bevraging bij scholen en handelaars blijkt dat er nood is aan veiligheidsadvies op het terrein. Daarom slaan drie experts op initiatief van het stadsbestuur en met steun van het ziekenhuis, de handen in mekaar. De afgelopen weken hebben ze elk op hun terrein heel wat expertise opgebouwd die ze nu zullen aanwenden om anderen te helpen.

Noodplanningsambtenaar Johan Vandenborne is sinds de start van de veiligheidscel heel actief bij de organisatie van de Triagepost, de ondersteuning van het Schakelzorgcentrum en de verdeling van beschermingsmiddelen. Steven Ketelslegers volgt de procedures rond het gebruik van de beschermingsmaterialen nauw op.

“Wij dragen als ziekenhuis met veel plezier ons steentje bij aan een veilige heropstart van de scholen en handelszaken in de buurt. Wij zijn hen allen zeer dankbaar voor de inspanningen die zij geleverd hebben door alle regels te respecteren en zo onze job als ziekenhuis haalbaar te houden. En we zijn hen dankbaar voor alle steunbetuigingen en zelfs giften die we van hen allen mochten ontvangen. Dus als we nu iets kunnen betekenen in kader van een veilige heropstart, zullen we dat met volle overtuiging doen. Onze collega Ruben Nuyttens heeft de voorbije periode ook al heel wat woonzorgcentra en andere zorginstanties bijgestaan met advies en uitleg, op basis van zijn kennis en opgedane ervaring in Sint-Trudo. Hij is dus de perfecte man om dat hier ook te doen. Het komt erop neer dat we nog een tijdje voorzichtig moeten zijn, ook tijdens de exit, dit om een nieuwe piek in het ziekenhuis te vermijden,” zegt dr. Raf Lippens, algemeen directeur van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

“De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we heel snel zeer gerichte kennis hebben moeten opbouwen. Nu is het belangrijk dat we die kennis zo breed mogelijk uitdragen. Correcte informatie aanbieden, onder meer via ons team van experten, is belangrijk om van Sint-Truiden de veiligste stad van Vlaanderen te maken”, besluit Veerle Heeren.