Bij een flexactie in vijf fruitbedrijven in Wellen en Kortessem werden dinsdag overtredingen tegen de wooncode en het arbeidsrecht vastgesteld. De processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket Limburg en de arbeidsrechtbank.

Een flexactie is een controleactie waarbij verschillende departementen betrokken zijn op het vlak van sociale wetgeving. De controle kwam er na klachten van overlast en signalen van ondermaatse huisvesting en gebrekkige brandbeveiliging. Bij enkele panden werden inbreuken vastgesteld op de Vlaamse Codex Wonen en de brandveiligheid. Er was ook sprake van stedenbouwkundige overtredingen. De eigenaars kregen een aanmaning om hun panden in orde te brengen. Niet alle seizoenarbeiders bleken correct te zijn aan- of afgemeld bij de gemeente. De arbeidsinspectie stelden ook nog enkele inbreuken op de sociale wetgeving vast.

Deze controles moet voorkomen dat criminele netwerken, die mensen uitbuiten en frauderen, of huisjesmelkers zich in het lokale weefsel nestelen.