Om de verkeersveiligheid te bevorderen in de Paardskerkhofstraat, zal er vanaf begin januari een proefopstelling éénrichtingsverkeer geplaatst worden vanaf het kruispunt met de Salvialaan tot het kruispunt met de Steenweg (N3), en dit in de richting van de Salvialaan naar de Steenweg (N3).

De uitvoerende technische dienst zal hiervoor begin januari de nodige signalisatie plaatsen. Deze proefopstelling zal ca. 1 jaar blijven staan en nadien geëvalueerd worden.