Goed nieuws uit Zepperen. Eerder kwam de melding dat de tuinen in de buurt van de brand niets in de tuin mochten aanraken of verplaatsen. Ook brokstukken moesten blijven liggen. “Uit het rapport blijkt dat er geen asbest is aangetroffen in de tuinen van de aanpalende woningen. Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de omwonenden in de omgeving”, aldus burgemeester Veerle Heeren.