Op dinsdag 19 mei werden 192 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 117 in Vlaanderen, 57 in Wallonië en 18 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 55 983.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 527 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 58 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 313 patiënten, dat is een verdere daling met 32 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 14 847 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 160 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 150 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 42 in de voorbije 24 uur. Van die 42 overleden 20 mensen in het ziekenhuis en 20 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 85% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 150 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24%) als vermoede (76%) gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.