De droogte van de voorbije weken en maanden heeft als gevolg dat de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen bijzonder laag staan. Hierdoor neemt de waterkwaliteit af en dat houdt gezondheidsrisico’s in voor mens en dier.

Voor een aantal waterlopen is de situatie vandaag zelfs al vergelijkbaar met die van in het begin van juli vorig jaar. Alles lijkt dus te wijzen op een vierde droge zomer op rij!

Omwille van deze aanhoudende droogte geldt er vanaf morgen een verbod om water uit de Limburgse kwetsbare waterlopen op te pompen. Dat heeft de waarnemend gouverneur beslist na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en een evaluatie door het Limburgse droogte-overleg. Dit zogenaamde ‘captatieverbod’ is van kracht in zowat 80% van onze provincie. Een gedetailleerd overzicht met exacte afbakening is te vinden op https://www.crisis-limburg.be/droogte2020 #droogte #water #captatieverbod