Een tijdje geleden heeft het animatie-ergo team van Home Elisabeth een eigen zangkoor opgericht voor mensen met dementie, een zogenaamd geheugenkoor. Na enkele maanden repeteren was het tijd voor hun eerste optreden, een kerstconcert voor de familie door zangkoor “In Harmonie”.

Pascale en Evelien van het animatie-ergo team hadden reeds lang ondervonden dat voor veel van de bewoners van het woonzorgcentrum de maandelijkse zangactiviteit een positief effect had. “Belangrijke gebeurtenissen in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziek. Momenten van geluk, verdriet en vreugde die je niet kwijt wilt. Bij mensen met dementie kan muziek daarom herinneringen terug bovenhalen” legt Pascale uit.” Er zijn meer en meer bewijzen van de positieve effecten van luisteren naar en beleven van muziek.” vult Evelien aan. Daarom namen deze twee dames het initiatief om een echt koor op te richten, en het een beetje uitgebreider aan te pakken. Al vlug werd vrijwilligster Viviane bereid gevonden om binnen haar eigen koor, Popkoor Vocal4’s, enkele bereidwilligen te ronselen om de leden van het versbakken koor bij te staan. En zo ontstond geheugenkoor ‘In Harmonie’.

Na de vele repetities was het tijd om naar buiten te treden met het koor. De kerstperiode is daar perfect voor dacht men in Home Elisabeth, dus werd een beperkt aantal familieleden uitgenodigd om voor het eerst te genieten van de muzikaliteit van de bewoners. Onder leiding van Viviane en met begeleiding van Francis bracht ‘In Harmonie’ een fel gesmaakt eerste optreden. De dames en heren van het koor werden uniform gekleed met een bordeaux  sjaal of vlinderdas, zelfs de verplichte mondmaskers van de vrijwilligers waren in dezelfde kleur. “Een puik concert, en zeker voor herhaling vatbaar” vond campusdirecteur Sarah Swinnen. “Een dikke proficiat aan allen die hier aan meegewerkt hebben”.