Vooreerst wil het voltallige gemeentebestuur iedereen bedanken die zijn of haar steentje bijdraagt om dit akelige virus te bestrijden. Sommigen doen dit in de frontlinie, anderen zorgen voor vervoer en voor essentiële voedingsproducten, nog anderen zorgen voor een eenzame of een oudere buur, maar iedereen draagt zorg voor elkaar. En natuurlijk ook wie thuisblijft, draagt een belangrijk steentje bij. Samen zijn we sterk en samen kunnen wij dit virus aan. Bedankt aan gewoonweg iedereen!

Buiten de ondersteuningsmaatregelen die onze Vlaamse en federale regering reeds genomen heeft, willen wij als kleine gemeente ook een extra inspanning doen voor onze inwoners die Heers altijd doen leven.

* Wij hadden reeds beslist om de zelfstandigen en de vrije beroepen in hoofdberoep die hun inkomsten verloren door het coronavirus, een extra steun te geven van 300 euro. (kostprijs schatting: 30.000 euro)

Maar we willen meer doen, meer voor iedereen, meer voor elke inwoner, meer voor elke vereniging die Heers doet bloeien, die Heers doet leven want zonder mensen en verenigingen is Heers maar een lege doos. Het zijn de mensen en verenigingen die het kleine Heers zo groot maken.

Daarom willen wij jullie graag op volgende manieren ondersteunen:

* Wij organiseren midden juni een extra gratis ophaalronde van het groot afval in de volledige gemeente. (kostprijs schatting: 50.000 euro)
* Wij geven elk gezin (elk huis) in Heers een kaart van 25 euro voor gebruik containerpark. Je mag deze kaart midden juni in je brievenbus verwachten. (kostprijs schatting 25 euro x 3.300 gezinnen = 82.500 euro)
* Wij geven elke vereniging aangesloten bij een adviesraad in Heers volgend jaar een extra duwtje in de rug. Wij komen voor een bedrag van maximum 150 euro en 50% tussen in de aankopen die ze bij een lokale handelaar doen. M.a.w. als een vereniging lokaal voor 300 euro gaat kopen, dan krijgt ze van de gemeente 150 euro terug. (kostprijs schatting: 65 verenigingen x 150 euro = 9.750 euro)
* We geven elke inwoner een tegoedbon van 10 euro om lokaal te gaan winkelen en/of te consumeren in Heers, in kader van “winkelhier”. Zo proberen we onze inwoners een extraatje te geven en de lokale economie een boost te geven na de coronacrisis. Je mag deze tegoedbon midden juni in je brievenbus verwachten. (kostprijs schatting: 7.500 inwoners x 10 euro = 75.000 euro).

Het zijn uitzonderlijke tijden en deze uitzonderlijke tijden vragen dan ook om uitzonderlijke maatregelen. We zijn iedereen dankbaar om enerzijds te helpen en om anderzijds “in uw kot te blijven” om samen dit virus te bestrijden.
Daarom vinden wij als college van burgemeester en schepenen het belangrijk om iedereen een kleine beloning te geven.

Door deze ondersteuningsmaatregelen geven we in totaliteit zo’n 247.500 euro rechtstreeks terug aan onze inwoners, zelfstandigen en verenigingen.