Vandaag publiceerde de Europese Commissie nieuwe praktische richtlijnen om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers in Europa gemakkelijker hun plaats van tewerkstelling kunnen bereiken. Ook de voedingssector is in deze richtlijnen opgenomen.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: “Europa maakt via deze richtlijnen een opening om seizoenarbeiders toe te laten. Vorige week heb ik in mijn brief aan de Europese landbouwcommissaris nog aangedrongen om de toegang van seizoenarbeiders te vereenvoudigen, en daarom ben ik erg tevreden dat de Europese Commissie hier gehoor aan geeft. Het is nu aan de lidstaten om dit verder te concretiseren. Daarom dringt de Commissie er bij hen op aan om specifieke kosteloze en snelle procedures op te stellen die zorgen voor een vlotte doorgang van grens- en seizoenarbeiders. Het is belangrijk dat de lidstaten daarbij zo veel mogelijk samenwerken en informatie uitwisselen over de verschillende behoeften op technisch niveau om dit ook praktisch mogelijk te maken. Dit alles natuurlijk mits een strikte naleving van de sanitaire voorschriften. Ik hoop dat de Nationale Veiligheidsraad dit snel aanpakt en ons duidelijkheid geeft of seizoenarbeiders uit Polen of Roemenië naar ons land kunnen reizen en werken.”