Het gemiddelde aantal mensen dat elke dag met COVID-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis, daalt weer licht. Tussen 8 en 14 april waren er elke dag 241,6 opnames, een daling met 7 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat kunnen we concluderen uit de cijfers van Sciensano.

Er liggen nu 3.049 COVID-patiënten in het ziekenhuis, van wie 941 in de intensieve zorg. Dat zijn er 78 minder dan gisteren en toen daalde het cijfer ook al met 87. Her mogen we spreken van een daling, alhoewel we steeds voorzichtig moeten blijven met dergelijke conclusies.

Tussen 5 en 11 april raakten elke dag gemiddeld 3.436 mensen besmet met het coronavirus, een daling met 19 procent ten opzichte van een week eerder. Maar vandaag kwamen er toch weer bijna 5.000 besmettingen bij en dat is een hele hoop. Er zijn nu al 935.316 Belgen besmet (geweest). Er werden ook wel minder tests uitgevoerd, bijna 40.500 of 31 procent minder dan de week ervoor. De positiviteitsratio blijft ondertussen stijgen, tot 9,5 procent (+1,4 procent).

In dezelfde periode stierven er elke dag gemiddeld 41,4 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een stijging met 12,4 procent. Dat brengt het totale aantal overlijdens op 23.603 (+37 ten opzichte van gisteren).

Sciensano geeft trouwens steeds de wekgemiddelden door, maar dergelijke gemiddelden vlakken steeds af: het is als soep waar je water bij doet! De dagcijfers maken vaak de zaken iets extremer maar wel duidelijker. Dat is ook de reden waarom wij die ook geven.

In onze provincie is de toestand niet anders dan elders in het land. Genk (5.065, +45) blijft de besmettingen opstapelen. Hasselt (3.703, +22) en Sint-Truiden (2.817, +19) komen er beter uit maar we blijven toch ver van de lage cijfers verwijderd. De besmettingsgraad in Limburg is ook hoog: van elke 100 testen zijn er bij ons 11,8 positief en dat is 2 procent meer dan het nationale cijfer!

Ook de hospitalisatiecijfers dalen in Limburg net als in Sint-Truiden waar nu 9 coronapatiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis liggen waarvan er 4n (-1) op intensieve liggen.

En dan de vaccinaties. Volgens de Vlaamse Vaccinatieteller zijn momenteel 162.873 Limburgers minstens een eerste maal gevaccineerd, dat is 18,56% van de totale bevolking. In Sint-Truiden zijn er dat 7.832 of 19,50% van alle Truienaars. De lezer moet er evenwel voor opletten dat wij als referentie steeds de volledige bevolking nemen en niet alleen de volwassenen of de 65-plussers, de risicogroepen, de zorgverleners. Die cijfers circuleren ook en dat percentage ligt natuurlijk dan hoger!

210415-cijfers