Je ziet de rookwolken al kilometers ver boven Punch Powertrain hangen: men neemt er geen maatregelen tegen de nachtvorst, maar het personeel is meer dan ooit bereid tot actie tegen een starre en arrogante houding van de bazen, zoals ze die bestempelen.

De gesprekken bij Punch Powertrain gisteren in het kader van de procedure Renault waren al afgesprongen nog voor ze goed en wel begonnen waren. De situatie aan de poort van Punch Powertrain was dinsdagmorgen al gespannen. De vakbonden hadden het bedrijf hermetisch afgesloten uit protest tegen de aangekondigde herstructurering waardoor 245 banen op de tocht staan.

Dinsdag stond ook het eerste gesprek op de agenda in het kader van de informatie- en consultatiefase. Daar kwam echter niks van in huis: veel geïnformeerd en geconsulteerd is er echter niet. Toen de directie haar beklag maakte over de stakingspost en dreigde om het piket te laten opheffen, hebben de vakbonden de vergadering onmiddellijk verlaten. De directie geeft bovendien blijk van mateloze arrogantie, vinden de délégués. Of en wanneer en verder onderhandeld wordt, is niet duidelijk.  Het piket blijft wel op post.

(foto om Tom Appeltans)