In het kader van de samenwerking tussen de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, kanton Borgloon en Tongeren – Herstappe werd deze actie ook gezamenlijk georganiseerd en konden er grotere dispositieven opgesteld worden in elke politiezone. Hetgeen ons in staat stelde om meer oppervlakte, meer personen en meer voertuigen te controleren.

Deze zogenaamde FIPA-actie (full integrated police action) is in de eerste plaats gericht tegen woninginbraken en rondtrekkende dadergroepen. De actie beperkt zich echter niet louter tot de strijd  tegen woninginbraken. Er werd eveneens verhoogde aandacht geschonken aan fenomenen  zoals drugscriminaliteit, illegaal verblijf, verkeersveiligheid, plofkraken,….

Verspreid over het grondgebied van de politiezones, werden bestuurders gescreend op verdachte handelingen. De automatische nummerplaatherkenning werd ingezet om op die manier gestolen of geseinde voertuigen en nummerplaten te detecteren. Verder werden de identiteiten van bestuurders en de boorddocumenten gecontroleerd. Bestuurders dienden ook een alcoholtest te ondergaan of bij signalen van druggebruik een speekseltest.

Resultaten: 97 voertuigen en 118 personen werden gecontroleerd.

  • 1 persoon stond geseind
  • 1 persoon werd gearresteerd voor drugshandel. In het voertuig werd speed en cannabis aangetroffen. Het onderzoek wordt verdergezet.
  • 2 PV’s drugs in verkeer (onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen)
  • 1 PV drugsbezit (gebruikershoeveelheid cocaïne)
  • 4 PV’s technische eisen
  • 2 PV’s verzekering

Dergelijke acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders toe, en dragen bij tot een verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.