Bouwkranen zijn kind aan huis in Sint-Trudo Ziekenhuis. Dirk Berré wijst ze de weg als manager infrastructuur. “Centraal in de infrastructuuruitbreiding en -verbetering is de patiënt meer comfort aanbieden”, weet Dirk.

Het masterplan is opgesplitst in drie fasen en de eerste ligt achter de rug. “Intussen is het nieuwe hoofd-halscentrum gerealiseerd met de centralisatie van de diensten Neus-Keel-Oor en Mond-Kaak-Aangezicht op één plek. Daarbij hoort ook de uitbreiding van de dienst radiologie met nieuwe apparatuur en wachtruimte. Het personeel krijgt hiermee meer ruimte en er is ook de nodige aandacht besteed aan de patiëntbeleving. Er ging een investering van 2,7 miljoen euro mee gepaard”, rekent infrastructuurmanager Dirk Berré uit.

Campusgevoel
De volgende fase start in het najaar. “Op het programma staat onder meer de bouw van een paviljoen waar huisdieren op bezoek kunnen komen bij revaliderende en palliatieve patiënten. In de tweede fase nemen we de apotheek onder handen en we bouwen eveneens een nieuwe cleanroom. Nog meer plannen zijn er met het aangrenzende huis Nolens dat recent aangekocht is. Dat zal mee opgenomen worden in een uitgebreid campusterrein. Zo willen we dan ook de link leggen tussen de huidige site aan de Diestersteenweg en de site aan de Rummenweg, waar verschillende burelen en de keuken gehuisvest zijn. De nodige omgevingswerken zullen het campusgevoel versterken”, vervolgt Dirk.

25 miljoen euro
De derde fase mikt op de uitbreiding van de spoedafdeling. “Samen met de nieuwe spoeddienst komt er daarboven plek voor nieuwe consultatieruimtes, waar nood aan is. Voor deze derde fase wordt nog eens een bedrag van circa 25 miljoen euro uitgetrokken. Er zijn speciale werkgroepen in het leven geroepen waar ook artsen en verpleegkundigen mee rond de tafel zitten om hun kennis rond de dagelijkse werking te kunnen integreren in de projecten. Ik ben er fier op dat ik samen met heel wat collega’s letterlijk mee bouw aan de toekomst van ons ziekenhuis.”