De gemeente Heers geeft negatief advies voor de verdere waterwinning in Bovelingen bij Heers. Door het oppompen van het grondwater zijn volgens de bewoners scheuren ontstaan in hun woningen. “Het College van Burgemeester en Schepenen geeft ook volledig NEGATIEF advies inzake de aanvraag van de hervergunning van de grondwaterwinning van De Watergroep in Rukkelingen-Loon. De inwoners en de natuur mogen niet de dupe zijn van de laksheid van de manier van werken”, schrijft burgemeester Kristof Pirard op Facebook.

Ongeacht van het feit dat de waterwinning in een van de mooiste stukjes Heers ligt (het Hornebos tussen Machelen en Rukkelingen) en daar de boel ontsiert en het feit dat er ook al gasleidingen doorheen het bos lopen, kan men zich vragen stellen welke waarde onze nutsbedrijven nog hechten aan ongeschonden natuur. Toch zeker niet in Heers.  Het Hornebos ligt er nu zo triestig bij: vooraan, dicht bij het pompstation, is het helemaal verdord. De grond is op sommige plaatsen bijna een halve meter gezakt, waardoor de bomen scheef gaan staan. De verzakkingen in het Hornebos zorgen nog voor een bijkomende bezorgdheid. Door het bos lopen twee gasleidingen van één meter breed. Door de beweging in de grond, zouden die kunnen scheuren. Als die ooit moeten ontploffen, is het nog veel grote miserie aan de taalgrens.

De gemeente Heers is zelfs duidelijk en bijzonder streng in haar advies: “We geven een negatief advies over hele lijn,” zo laat burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) weten. Volgens de Watergroep is het verder oppompen vlakbij het centrum van Bovelingen nochtans noodzakelijk om 16.000 inwoners van Heers, Gingelom en Sint-Truiden van drinkwater te voorzien. Daarom wil ze 900.000 m³ per jaar blijven oppompen. “Een vermindering van 61% van het huidige vergunde volume,” liet de Watergroep verstaan. Over tien jaar wil ze het opgepompte debiet nog eens halveren. Daarmee hoopt ze tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de bewoners en de gemeente, en tijd te kopen om elders voldoende water te vinden.

Volgens de gemeente is de aanvraag misleidend. “Men wil zogezegd 61 procent minder oppompen. En inderdaad: ze hadden misschien een vergunning voor veel meer, maar de statistieken bewijzen ze dat ze nooit meer dan 900.000 m³ per jaar hebben opgepompt. En toch zijn er nu al problemen. Als we alle feiten bekijken, als we de impact zien op de nabije natuur en de verdorring van ons prachtig Hornebos, als we het risico bekijken van de aanwezige gasleiding dan is het negatief advies een zeer logisch gevolg,” vindt burgemeester Pirard.

De gemeente is ook erg boos over de manier waarop de Watergroep met de inwoners omgaat. “Men organiseert veel infoavonden maar de mensen mogen daar geen diepgaande vragen stellen: men verwijst steeds naar de lopende gerechtelijke procedure. Als men sterk in zijn schoenen staat, dan geeft men echter antwoorden.”

Er zijn bovendien 143 bezwaren ingediend, waarvan eentje een petitie was waarop 107 personen hadden meegetekend. Ook andere grotere instanties geven negatief advies, of dienen zelf bezwaar in tegen de mogelijke vergunning. Onder meer de Limburgse Milieu Koepel diende een bezwaar in. Deze week komt een gerechtsdeskundige samen met een expert en De Watergroep de schade aan verschillende woningen in Rukkelingen-Loon bekijken. Tot nu toe ontkende De Watergroep dat er een verband was tussen het oppompen van het grondwater en de schade aan de woningen.

“Dat de watervoorziening straks in de problemen kan komen, is een probleem dat de Watergroep volgens de gemeente Heers zelf had moeten voorzien. “De eerste problemen werden al door de inwoners gemeld in 2018. Men heeft altijd beweerd dat er geen problemen waren. Men had voldoende tijd om alternatieven te bedenken en te ontwikkelen, om de inwoners van drinkwater te voorzien. Men heeft dat kennelijk nog niet gedaan”, besluit een zeer boze Kristof Pirard.

Heel Rukkelingen hangt vo vol affiches. Dat De Watergroep begin december tijdens een infoavond verkondigde pas over tien jaar minder water op te pompen in Rukkelingen-Loon, schoot bij de buurtbewoners in het verkeerde keelgat. Ze waren boos en wilden hun bezorgdheid uiten. Dus siert ne een affiche de vensters van de meeste huizen in Rukkingen: de mensen nemen de dictatoriale houding van de Watergroep niet meer.