Naar aanleiding van de genomen maatregelen aangaande het coronavirus, zijn alle officiële herdenkingsplechtigheden minstens tot 01 juli 2020 afgelast.

Het stadsbestuur en het EFVVST bestuur wilde er zich aan houden om toch enkele historische gebeurtenissen, weliswaar zonder deelnemers en publiek, te gedenken –

Vandaag, 17 mei 2020, herdachten de Efvvst, het Eenheidsfront van Vaderlandse Verenigingen van Sint-Truiden de nazi razzia’s in en rond de stad Sint-Truiden met een bloemenhulde aan de gedenkplaat op het Ridder de Mente de Horneplein door burgemeester Veerle Heeren en schepen van militaire aangelegenheden Ingrid Kempeneers en een kleine afvaardiging van het EFVVST bestuur –