De leerlingen van de derde graad van het Blavierke werken een hele week rond veiligheid in het verkeer.

Een inspecteur van de politie kwam in de klassen meer uitleg geven over veiligheid. De leerlingen leerden heel wat bij over o.a. de voorrangsregels en de plaats van de zwakke weggebruiker. Nadien hielden de kinderen een grote fietscontrole.
Ze ontdekten het belang van een goede fietsverlichting en het dragen van een fluohesje en een fietshelm.
Er werden ook verkeersborden ontworpen.
Ten slotte stippelden ze een fietsroute uit en gingen veilig op pad.