Vorig jaar startte de stad Sint-Truiden met de aanleg van houthakseldammen en grasbufferstroken tegen lokale water- en modderstromen tijdens noodweer.

Het project wordt dit jaar verder uitgevoerd. Zo worden er op dit moment nieuwe houthakseldammen aangelegd in deelgemeente Aalst, langs de Borgwormsesteenweg.

Door toedoen van de klimaatverandering worden de weersomstandigheden almaar grilliger. De kans op extreme neerslag en droogte neemt toe. Ongemeen zware regenval kan op zeer korte tijd leiden tot overstromingen en erosie. Modderoverlast is het meest visuele nadelige effect van erosie.

Nadat in het verleden al verschillende maatregelen genomen werden om de ermee gepaard gaande overlast in te dijken, heeft de stad Sint-Truiden nu een nieuw pakket maatregelen hierrond klaar. In Velm werden ze al uitgevoerd, nu is Aalst aan de beurt.

Op deze locaties ontstaan bij noodweer water- en modderstromen die in tuinen en op de rijweg terechtkomen en de riolering doet dichtslibben. In samenspraak met de grondeigenaars en landbouwers van de percelen, die in de richting van deze stromen liggen, worden dammen, gevuld met hakselhout, aangelegd.

“De houthakseldammen vertragen het afstromend water. Om te voorkomen dat water onder de dammen zou vloeien worden gedeeltelijk ingegraven. De dammen houden samen met grasbufferstroken aan de perceelranden de water- en modderstromen tegen. Het water wordt vervolgens gecontroleerd afgevoerd door middel van leegloopbuizen”, legt schepen van leefmilieu Ingrid Kempeneers uit.