Inwoners van Sint-Truiden kunnen tussen 16 juni en 12 september gratis hun restafval aanbieden op het containerpark van de stad. Zo hoeft niemand onaangenaam lang zijn of haar volle huisvuilzakken thuis te bewaren.

Tijdens deze warme zomerdagen mag je uw restafval deponeren in het containerpark. Hierdoor word je gespaard van de ongemakken die zich hierbij kunnen voordoen. Dit is een initiatief van het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Wie afval wenst aan te bieden aan het containerpark moet dit voorzien in de daartoe behorende bordeaux/grijze huisvuilzak van Limburg.net. Het vuilnis wordt op zijn beurt door de afvalintercommunale voor verwerking opgehaald.

Daarnaast blijven de veertiendaagse omhaalrondes natuurlijk ook zoals gepland plaatsvinden. Wie dus geen problemen heeft om zijn of haar volle huisvuilzak thuis te stockeren, kan het afval gewoon op de voorziene dagen buiten deponeren.

De openingsuren en andere praktische info van het containerpark van Sint-Truiden zijn terug te vinden op www.sint-truiden.be/containerpark.