Enkele maanden geleden zijn jongeren en begeleiders van Fedasil gestart met de aanleg van onze moestuin: de grond werd omgespit, paadjes werden aangelegd, de serre werd opgebouwd.

Daarna konden ze starten met het planten van de aardappelen en andere groenten en kruiden. De jongeren dragen hun steentje bij aan het onderhoud van de moestuin. Door het contact met de aarde bevordert men het respect voor de natuur. En de begeleiders bouwen op een informele manier een band met de jongeren. Moestuinieren heeft op die manier een positieve invloed op het zelfvertrouwen, leren samenwerken en het dragen van de verantwoordelijkheid. In Bevingen kijken ze er al naar uit om binnenkort met onze eerste teelt een lekkere maaltijd klaar te maken!