19 april werd in 2018 uitgeroepen tot Limburgse feestdag. De ‘Limburgdag’ moest het historisch feit van de scheiding van Nederlands en Belgisch Limburg in 1839 herdenken. Als eerbetoon aan onze zwaar getroffen provincie speelden en zongen Jos Bronckart en Francis Masure op de Limburgdag, en vlak na het dagelijkse applaus, het Limburgs volkslied op de hoek van de Stapelstraat.

Veel reden tot feesten is er vandaag niet in onze zwaar getroffen provincie. Maar de Limburgdag staat ook voor het Limburggevoel, en dat is nog sterk aanwezig. Getuige de vele solidariteitsacties, en warme initiatieven om alle slachtoffers en mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken.

Jos Bronckart beurt wekelijks de Truiense woonzorgcentra op met een zangstonde voor de bewoners en het verzorgend personeel.  Hij brengt ook dagelijks om 20u, vlak na het applaus, van voor zijn kot op de Tiensesteenweg een gezongen ode. Speciaal voor zijn buren die zijn dagelijkse inspanning ten zeerste appreciëren wou Jos ze op Limburgdag vergasten op het Limburgs Volkslied. Daar hij ook de zanger is van blaaskapel De Oppenheimers, had hij de dirigent Francis Masure daarover aangesproken. Francis is trompettist en bracht reeds enkele weken geleden het lied ‘we zullen doorgaan’ van op de abdijtoren.

De twee Truiense muzikanten staken de koppen bijeen en dat resulteerde in een mooie serene uitvoering van het volkslied. De omwonenden genoten zichtbaar van dit eerbetoon aan alle Limburgers. “Joske is een entertainer ‘pur sang’ die de mensen graag een plezier doet. Toen hij me vroeg om mee te werken, heb ik niet getwijfeld”, zegde Francis. “Het Limburggevoel leeft in onze provincie, en in deze barre tijden is dit een opsteker voor iedereen” besloot Jos nadat het bronsgroen eikenhout door de straat weerklonken had. (Francis Masure)