Deze week organiseerde het gemeentebestuur van Wellen 3 infoavonden voor de bewoners van de Bosstraat en alle zijstraten , een gedeelte van de Plattestraat en de Houtstraat. De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met diverse partners hard gewerkt aan de riolerings- en herinrichtingsplannen van deze straten. De plannen zijn nog niet definitief maar wel al ver genoeg gevorderd om een eerste infovergadering te organiseren.
Naast rioleringswerken ligt de nadruk op het verbeteren van de verkeersveiligheid hoofdzakelijk op de Bosstraat maar we bekijken ook nog hoe we met beperktere ingrepen de veiligheid in de omliggende straten kunnen verbeteren. Als gemeentebestuur hebben we erover gewaakt om de grondinnames tot het strikt noodzakelijke te beperken. Oorspronkelijk gingen we voor een gesubsidieerd fietspadendossier. Subdsidies brengen bijkomende vereisten met zich mee. Hierdoor zouden er niet alleen veel maar vooral ook zeer veel ingrijpende innames moeten gebeuren. Daarom zijn we van de subsidies afgestapt maar uiteraard hebben we wel de kwaliteit van het project bewaakt. Er zijn nog steeds relatief veel innames en sommige zijn spijtig genoeg nog redelijk ingrijpend maar wat we vragen is beperkt tot datgene wat echt noodzakelijk is. We begrijpen uiteraard dat niemand graag iets van zijn private eigendom afstaat, zelfs geen 0,5cm. Maar iedereen weet dat je geen omelet kunt bakken zonder eieren te breken. En iedereen weet ook hoe slecht deze straten er vandaag bijliggen, welke hinder dat met zich meebrengt, hoe snel er gereden wordt, hoe onveilig het er is zeker voor zwakke weggebruikers,… met deze werken zal niet alleen de veiligheid maar vooral ook de leefkwaliteit voor de hele buurt verbeteren. In het kader van het algemeen belang kunnen we hopelijk rekenen op ieders begrip. Vanavond om 19u is de laatste infovergadering in zaal de Meersche. De gedetailleerde plannen kunnen na afspraak ingekeken worden op het gemeentehuis. De afkoppelingsadviseur en de onderhandelaar starten dit jaar nog met hun rondgang huis aan huis. Zodra we terug iets verder gevorderd zijn volgt een nieuwe infovergadering.

“Het is geen geheim dat de Bosstraat vandaag een slecht wegdek heeft en dat het er niet bepaald verkeersveilig is”, aldus burgemeester Els Robeyns (ROB-Vooruit). “We hadden extra subsidies kunnen krijgen om deze weg vanaf de grens met Alken tot in het centrum van Wellen te verbeteren met ruime fietspaden. Maar dat zou dan wel betekenen dat we extra grond moesten onteigenen van de bewoners. Daar gaan we nu niet voor. De straat wordt wel heraangelegd met in beide richtingen een fietspad, al houden we het iets smaller.”

In totaal kosten de werken 5,5 miljoen euro, waarvan de gemeente 3,5 miljoen zal dragen. De overige kosten zijn voor Aquafin. Want ook de riolering en de waterhuishouding onder de weg, in de zijstraten en in de buurt zal aangepakt worden. Ter hoogte van de Koningsstraat komt er een nieuw wachtbekken dat het water bij hevige regenval ophoudt. De hele omgeving krijgt bovendien een gescheiden rioleringsstelsel.