Wat hebben fruit eten, gezond leven en geloof met mekaar te maken? Blijkbaar alles, als de Fruytenier en godsdienstleraar Ronald Ilsbroux moeten geloven, en wie zijn wij om dat niet te doen?

Maandag ging meester Ronald met de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers naar de Koning met Haspengouws fruit, een jaarlijkse gewoonte van de Commanderie om ons fruit ik de kijker te plaatsen. Vandaag mochten de kinderen van het eerste leerjaar een koninklijk kroontje opzetten en kregen ze ook een heel fruitbuffet. Tien verschillende appelen en drie soorten peren,  Haspengouw ten top, met dank aan Gezond van bij Ons – Fancy Fruit. “Majesteitelijk hebben ze alles gedegusteerd en alles werd lekker bevonden! Alles verliep volgens de coronamaatregelen, net zoals bij de Koning zelf. Verwondering over de appel, net als Franciscus, gezond eten, zorg dragen voor je lichaam zijn christelijke plichten, want ook wij zijn schepping. Net als de appelen en de peren waarvoor onze fruittelers zo hard werken!