Gisteren 25 juni keurde een meerderheid in de Kamer een amendement aan de noodbegroting toe waardoor het zorgpersoneel dat werkt in de federale sectoren een consumptiecheque krijgt van 300 euro. Het personeel dat werkt in de sectoren die vallen onder Vlaamse bevoegdheid krijgt die premie niet. Zorgnet-Icuro pleit voor doordachte structurele maatregelen om het personeel te waarderen. We moeten ons hoeden voor overhaaste beslissingen die een discriminatie tussen de zorgverstrekkers veroorzaken.

Het voorstel van Sp.a werd gesteund door de groenen, PTB/PVDA en Vlaams Belang. De 125.000 federale werknemers in de algemene ziekenhuizen, thuisverpleging en wijkgezondheidscentra krijgen hierdoor een cheque van 300 euro die ze kunnen uitgeven in de horeca, winkels of de culturele sector. Het gaat in totaal om een extra uitgave van 37 miljoen euro. Woensdag was er een gelijkaardig voorstel ingediend in het Vlaams parlement voor een premie voor het personeel in de Vlaamse sectoren. Dat amendement kreeg echter in het Vlaams parlement geen meerderheid. Het resultaat is dat de 127.000 werknemers van onder meer de woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een beperking, thuiszorg en jeugdzorg de premie niet krijgen. Dit installeert een ontoelaatbare discriminatie tussen werknemers die zich tijdens de crisis allemaal even hard hebben ingezet.

Zorgnet-Icuro hoopt dat dit soort tweesporenbenadering zich in de toekomst niet zal herhalen, en dat Vlaanderen deze situatie rechttrekt. We pleiten vooral om niet te werken met eenmalige beloningen maar voor een structurele vorm van loonaanpassing. Een verdere uitrol van IF-IC, de functieclassificatie met bijhorende loonbarema’s, is hiervoor het richtsnoer. Een betere waardering moet deel uitmaken van een nieuw sociaal akkoord. Daarover lopen momenteel onderhandelingen. Dergelijke discriminaties installeren een oneerlijke concurrentie tussen sectoren, iets wat we in tijden van personeelsschaarste, absoluut moeten vermijden.