Er is (weer) een kasteel te koop in Sint-Truiden. Het kasteeldomein Terbiest wordt publiek verkocht. En het gevaar bestaat dat, lijk in Ordingen, het park verdwijnt en plaats maakt voor huizen.

Wanneer de verkoop start, is nog niet meteen duidelijk. Want het dossier is nog altijd in voorbereiding. Intussen reageert Ludwig Vandenhove (sp.a). Hij betreurt de verloedering van het domein en n het bijzonder van de Sint-Joriskapel, waarvan hij de restauratie inzette maar waar de stad zich niet aan de beloften hield. Vandenhove vindt ook om diverse redenen dat Sint-Truiden de kans tot aankoop niet aan zich mag laten voorbijgaan.

“Voor alle duidelijkheid: ik heb niets meer met het domein Terbiest te maken”, opent Ludwig Vandenhove. ” Veel mensen in Sint-Truiden denken dat nog altijd, omdat ik indertijd voorzitter was van de Vriendenkring Domein Terbiest en daar heel veel voor gedaan heb. Zo zorgde ik onder andere voor de toenmalige vestigingsplaats voor de Hotelschool. Maar dat is inmiddels al jaren geleden.”

“Persoonlijk vind ik het spijtig dat de Hotelschool inmiddels terug weg is en gebouwen of zeker een gedeelte ervan er verloederd bij liggen. Ook als buur doet dat pijn. Een dikke proficiat trouwens voor de vrijwilligers van de vissersclub, die ervoor zorgen dat de visvijver en het park toch goed onderhouden worden.”

Belasting op leegstand goede zaak
“Ik kan de stad Sint-Truiden volgen als zij vanaf nu dubbel belastingen op onroerend erfgoed zouden heffen bij leegstand en/of verkrotting. En dan geldt dat evenzeer voor overheden, te beginnen met de stad Sint-Truiden zelf. De stad Sint-Truiden zal dus zelf het goede voorbeeld moeten geven voor een aantal gebouwen.”

 

Stad liet Sint-Joriskapel vallen
De Sint-Joriskapel dateert van 1420 en wordt in het “Concile de Saint-Trond” vermeld als kerk van Terbiest.
“Met betrekking tot de Sint-Joriskapel vind ik het spijtig dat heel dat dossier zo goed als stilgevallen is vanaf het moment dat ik geen burgemeester meer was. De vzw Sint-Joriskapel heeft de kapel in erfpacht gekregen van GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. De afspraak was indertijd gemaakt met de stad dat er jaarlijks eveneens een bedrag voor in de begroting zou gezet worden voor de restauratie. Dat is echter spijtig genoeg stilgevallen. Dat is een duidelijke beleidskeuze van het vorig en het huidig schepencollege, waar ik het uiteraard niet mee eens ben, temeer omdat het gebeuren rond de Sint-Joriskapel in nauw contact met de parochie, de kerkfabriek Schurhoven en de buurt verlopen is. Strikt juridisch genomen zal de Sint-Joriskapel misschien dus ook onder de belasting op leegstand/verkrotting vallen, maar het zou de wereld op zijn kop zijn indien de stad hiervoor geen vrijstelling zou verlenen voor de vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten. Maar goed, je weet nooit.”

Domein aankopen is goed voor alles en iedereen
Het goed Terbiest was de zetel van de heerlijkheid Terbiest, reeds vermeld in de 13de eeuw. Het waterkasteel dat Christoffel de Blocquerie, kanselier van de Luikse prins-bisschop Ferdinand van Bedieren, in 1627 bouwde, bestaat nog steeds maar werd in de 19de en 20ste eeuw gerestaureerd.
“Mijn persoonlijke visie over de toekomst van het domein: dit is een groene long, die de stad Sint-Truiden niet zou mogen verloren laten gaan. Het domein aankopen zou én goed zijn voor de verenigingen, én voor de buurt, én voor het klimaat. Heel wat stadsgebouwen staan te koop, het geld van die verkopen zou kunnen gebruikt worden voor de aankoop van het Domein Terbiest. Gaan we deze groene long laten verkavelen en laten volbouwen? Als het van sp.a Sint-Truiden en van mij afhangt niet. Je kan niet met woorden een ernstig klimaatbeleid verkondigen en in de praktijk weinig of niets doen.”

 

De Verenigingen
En dan is er nog het probleem van de verenigingen die een vaste thuishaven gevonden hebben op het domein: boogschutters, petanque spelers, duivenmelkers. Ook zij verdienen enige rechtszekerheid om een dak boven hun hoofd te hebben en te kunnen genieten van hun investeringen o.a. in overdekte petanquebanen of een schietstand. En welke bouwpromotor ligt er wakker van de toekomst van de plaatselijke boogschutters en de lokale vissersvereniging of de Petanqueclub van Terbiest?