De gouverneurs van Limburg en Vlaams Brabant hebben op 31/07/2020 gezamenlijk op vraag van de burgemeesters in overleg een politiebesluit uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan bij het inzetten van seizoenarbeiders afkomstig uit Polen, Bulgarije, Roemenië, Oekraïne, Italië, Spanje…

PREVENTIE is de boodschap, beter voorkomen dan genezen. Ze doen er alles aan om onze land- en tuinbouwers te helpen om hun fruit te kunnen oogsten! Een heel jaar lang wordt er hard gewerkt en nu is de tijd daar om binnen enkele weken te oogsten.

We geven hieronder een overzicht van de maatregelen:

  1. Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie Limburg moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd
  2. Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie Limburg moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
  3. De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.
  4. De seizoenarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand uit de groep een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting is, moet de hele groep afgezonderd worden in afwachting van het testresultaat.