Masterplan voor de herontwikkeling van een brownfieldsite naar een nieuwe woonbuurt fase 1 is klaar.
Met de opmaak van dit masterplan formuleerde C.T. Architects het raamwerk voor de herontwikkeling van een brownfieldsite in de stationsomgeving van Sint-Truiden. Doel is dat een autoluwe, stedelijke èn groene residentiële woonbuurt ontstaat die profiteert van haar ligging bij een multimodaal knooppunt (trein, bus, fiets) en het stadscentrum. De toekomstige bebouwing wordt georganiseerd in nieuwe bouwblokken met variërende bouwhoogtes waarvan de binnengebieden, al naargelang de invulling, privaat, collectief of publiek worden ingericht. Een groene invulling staat daarbij centraal. Alle auto’s worden voorzien in een ondergrondse parkeergarage die zich onder de gebouwen en woonstraten bevindt. De private en collectieve tuinen blijven vrij van ondergrondse constructies waardoor de binnengebieden gevrijwaard blijven voor beplanting. In het masterplan wordt voorzien in een mix van rijwoningen, gestapelde woningen en appartementen en wordt de mogelijkheid geboden tot integratie van enkele lokale wijkvoorzieningen zoals een crèche. Deze eerste fase omvat de sanering en het bouwrijp maken van het projectgebied  en de realisatie van een nieuw bouwblok bestaande uit 62 woningen, 3 kantoren. In het project wordt maximaal ingezet op een autoluwe woonomgeving en een diversiteit aan buitenruimtes waar de integratie van stedelijk groen en kansen tot ontmoeting centraal staan.

Ontwerper: C.T. Architects Opdrachtgever: NV De Kavel