Maandag vergaderde de OCMW- en gemeenteraad van Tongeren. We geven een overzicht van enkele belangrijke beslissingen:

Een conformiteitsattest wordt verplicht voor woningen ouder dan 55 jaar en voor woningen waar seizoenarbeiders gehuisvest worden.

Tongeren sluit aan bij de vorming van het werkingsgebied Limburg voor de toekomstige sociale woonmaatschappij

Er komt een subsidie voor waterpreventieve maatregelen (n.a.v. wateroverlast)

De stad heeft de intentie om Hotel Chemin de Fer te onteigenen omdat het hotel al jaren verloederd en onderkomen is. De eigenaar heeft 1 jaar de tijd voor een minnelijke schikking, daarna volgt het definitieve onteigeningsbesluit.

De volgende OCMW- en gemeenteraad vergadert opnieuw op maandag 22 november 2021.