In alle stilte heeft het stadsbestuur van Landen een advies aan de gouverneur overgemaakt die het op zijn beurt aan de Vlaamse regering moet doorgeven.
Dat advies gaat over  de huidige en nieuwe samenwerkingen binnen de nog te vormen regio’s. We blijven bij Oost-Brabant maar vragen uitzonderingen. Facebook-groep “Landen bij (samenwerkinzgsregio) Limburg?” reageert: “Mossel-nog-vis-oplossing en nougatbollen-inspraak.”

“Het advies dat Landen geeft is, voor zover wij vernomen hebben via de media, een mossel-nog-vis-oplossing: de stad kiest voor het ene maar houden het andere in het achterhoofd.” aldus Reynout Buys.

Woordvoerder Reinout Buys stelt dat het “een op het eerste zicht begrijpelijke en rationele keuze is”. Landen vormt al een politiezone met onder andere Tienen en het recyclagepark valt onder het Oost-Brabantse Ecowerf”. “Zo’n grote spelers zet je niet met een vingerknip opzij”, aldus Buys

Toch heeft de groep kritiek over de wijze van besluitvorming. Op geen enkel moment werd de bevolking geraadpleegd. “Het is niet omdat het om op het eerste gezicht saaie boel gaat, dat we niet mogen weten wat men met ons belastinggeld doet. Dat geldt niet enkel voor gemeenten, maar ook voor Vlaanderen. Overigens deden we nog een bevraging naar het sentiment van de Landenaar. 47,3% noemde zich Limburger en 41,8% Vlaams-Brabander.

De Facebook – groep gaat nu nadenken over de toekomst als een Landens democratisch platform.