De 101.000 getroffen eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter krijgen dit jaar nog een eenmalige compensatie die een rendement van 5 procent garandeert. De Vlaamse regering heeft dat beslist: ze krijgen in ruil voor de elektriciteit die ze gratis moeten afstaan aan de elektriciteitsproducenten een aalmoes in de vorm van een cheque (ske).

Het Grondwettelijk Hof vernietigde donderdag de kaduke regeling rond de terugdraaiende meter die de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement vlak voor de verkiezingen van 2019 goedkeurden. Dat betekent dat 101.000 eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter toch niet worden gecompenseerd voor de overtollige stroom die ze de volgende 15 jaar produceren. Nochtans had de Vlaamse regering hen dat beloofd. Vrijdagnamiddag pakte minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al uit met een compensatieregeling. “Die is vergelijkbaar met het nieuwe subsidiesysteem vanaf 1 januari 2021”, zegt ze.

De 101.000 gezinnen die over zonnepanelen én een digitale meter beschikken, krijgen dit jaar nog een eenmalige compensatie die een rendement van 5 procent garandeert. Toch zal die het volledige verlies van de vernietigde regeling niet compenseren. De berekening zal geval per geval gebeuren en zal afhankelijk zijn van hoelang de zonnepanelen al liggen, welk vermogen ze hebben, de subsidies die al zijn ontvangen en het rendement dat de installatie al heeft gehad. Tegen eind volgende week zal de Vlaamse regering voor elk installatiejaar berekenen wat de concrete compensatie zal zijn (in euro per kW geïnstalleerd vermogen). Let wel: wie al 5 procent rendement haalde, krijgt geen premie.

Na het ARCO-schandaal nu het ZONNE-schandaal
800.000 spaarders bij de BAC indertijd, zijn hun centen kwijt omdat ze zonder te weten spaarden in Arco, zowat de financiële poot van de Christelijke arbeidersbeweging ACW (Beweging.net). Zoals de zaken er nu uitzien, gaan ze hun centen kwijt zijn omdat ze niet spaarden maar investeerden. En omdat nog geen enkele regering erin geslaagd is een compensatieregeling uit te werken.

Nu krijgen we het ZONNE-schandaal. 101.000 Belgen hebben het voorbije anderhalf jaar nog vlug zonnepanelen gelegd met de belofte dat ze 15 jaar mochten werken met een terugdraaiende meter, dit wil zeggen, de stroom die je aan het net levert komt in mindering van de stroom die je verbruikt op momenten zonder zon. Die belofte van vorig 2019, een verkiezingsjaar notabene, werd vlak voor de verkiezingen nog gedaan zodat we nu, door de afwijzing van die maatregel door het Grondwettelijk Hof, van niks anders mogen spreken dan kiezersbedrog.

Want, waar gaat dit weer op uitdraaien? Net als bij ARCO: de kleine man is zijn centen kwijt en wordt het zwijgen opgelegd met een aalmoes terwijl … (en hier mag je zelf verder aanvullen, want ook wij zijn boos, erg boos, te boos op zoveel geklungel).