Vandaag zijn stadswerkers van de groendienst begonnen met het aanplanten van nieuwe jonge boompjes op Nieuw Sint-Truiden. Deze aanplantingen gebeuren in het kader van het ‘bomenplan’ van de stad.

Nog maar goed een week geleden kregen de inwoners van de betrokken wijk een brief van het gemeentebestuur in de bus met de mededeling dat er een aanplant van nieuwe bomen zou gebeuren in hun straat. Nu, op een maandag dan nog, zijn medewerkers van de groendienst reeds begonnen met het uitvoeren van de aanplantingen. Sint-Truiden voerde een studie uit om het bestaande bomenbestand in kaart te brengen om zo te kunnen bepalen wat er nodig is om verder te werken aan een CO2-reductie. Tijdens deze eerste fase is het doel om 500 nieuwe bomen aan te planten in het stedelijk gebied.

De boomsoort is weloverwogen. De aangeplante bomen zijn geschikt als straatboom om zo overlast op lange termijn te beperken. De jonge boompjes zullen al vroeg onderworpen worden aan begeleidingssnoei en zullen worden opgenomen in een vaste meerjarenplanning om ze verder te onderhouden. Meer groen in de Truiense straten. Een goede zaak.

20210315_152621