Op een ogenblik dat heel België in de bres springt voor holebi’s en transpersonen naar aanleiding van de moord in Beveren, heeft de katholieke kerk de kans gezien zichzelf een de grootste schade van het afgelopen decennium toe te brengen. Zij vernieuwde een wereldvreemd standpunt van 100 jaar geleden.

Het Vaticaan heeft de doctrine van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit nogmaals duidelijk afgelijnd. Homoseksualiteit blijft een “zonde”, klinkt het. Homoseksuele koppels kunnen bovendien geen huwelijkssacramenten ontvangen, aangezien die voorbehouden zijn aan een “onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw”. Dat meldt de Congregatie voor de Geloofsleer.

Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat, kreeg de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. “Nee”, klinkt het in het document. “In sommige kerkelijke kringen zijn er projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht”, schrijft de congregatie. Maar een zegening is enkel mogelijk indien dit gebeurt “overeenkomstig met Gods bedoelingen”.

“Daarom is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven)”, aldus de congregatie.

Op deze manier zet de kerk zichzelf buitenspel en vervoegt ze de groep reactionaire godsdiensten, politieke en sociale overtuigingen die van mensenrechten nog steeds geen kaas gegeten hebben. We moeten hieruit concluderen dat “de kerk” als instituut nog weinig met geloof van de mensen te maken heeft en dat het in de Congregatie voor de Geloofsleer barst van individuen die totaal geen voeling hebben met wat er buiten het Vaticaan gebeurt! Of zoals de proost van OKRA steeds zegde: “Aan Onze-Lieve-Heer scheelt niks, het is zijn grondpersoneel dat niet deugt”. Wat ben jij toch een wijs priester, Giel.