Toegegeven, Jan Modaal vindt zijn weg moeilijk in de coronavoorschriften. Wat mag, en wat mag niet: de grens daartussen is niet steeds even duidelijk en soms voor interpretatie vatbaar. We worden als redactie ook overstelpt met vragen over wat wel en niet mag, vragen waar we vaak geen antwoord durven, mogen en kunnen op geven. We verwijzen je door naar een document van 42 pagina’s met naar verluidt een antwoord op alle vragen, en dat vind je op https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/faq_nl_versie_8.pdf

Het nationale crisiscentrum bracht een nieuwe versie uit van de meest gestelde vragen over de maatregelen die de overheid trof om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Het is de achtste versie sinds het begin van de crisis. Daarin worden enkele opvallende richtlijnen aangepast.

Gezin met kleine kinderen mag auto nemen
Zo mogen gezinnen met kinderen jonger dan of gelijk aan vijf jaar de auto nemen voor recreatieve activiteiten. Tot nog toe was het de richtlijn dat de auto enkel mocht gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen.
Het was bijvoorbeeld verboden om de auto te nemen naar een verder gelegen park of bos. Ook personen met een beperkte mobiliteit, zoals ouderen en zwangere vrouwen, mogen de wagen nemen. Ook begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking krijgen een uitzondering.

Skaten mag
Op het algemene verbod op niet-essentiële verplaatsingen geldt een uitzondering: fysieke activiteiten in open lucht. Tot nog toe was enkel wandelen, fietsen en joggen toegestaan. Dat is nu aangepast.
Nu geldt dat “enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen” mogen worden gebruikt. Het gebruik van rolschaatsen, steps of skateboards is dus in overeenstemming met de regels. Voor mensen met een beperkte mobiliteit is de beperking van de vervoersmodus niet van toepassing.

Verboden in de parken te gaan zitten
Ook is er een bijsturing wat de afstanden betreft. In de vorige versie van de richtlijnen werd nog gesteld dat individuele fiets- en joggingactiviteiten ‘enkel in de buurt van de woonplaats’ waren toegelaten, zonder dat verder te definiëren. Die beperking valt nu weg.
Wel is er bepaald dat de buitenactiviteiten enkel zijn toegestaan ‘voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen’. Na de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht. Ook geldt dat men voor die activiteiten “permanent in beweging” moet zijn. “Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden.”

Maar raadpleeg https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/faq_nl_versie_8.pdf als je zeker wil zijn. En voor alle zekerheid, de foto is een illustratie van wat NIET mag.