Wanneer je van de Tomstraat richting de Tom gaat, stoot je op een immens groot gebouw, midden in het veld tussen de appel- en perenplantages te Sint-Truiden – Brustem. 

De omgevingsvergunning hing er uit waardoor we hebben kunnen vaststellen dat de heer Raf Gielen, landbouwer uit Brustem een Landbouwvennootschap Gielen LV bezit. 

Deze vennootschap heeft een aanvraag gedaan tot de bouw van een nieuwbouw voor een verblijf van 168 seizoenarbeiders, 2 conciërgewoningen en een loods in de Boekhuishofweg te 3800 Sint-Truiden Brustem.
Daarbuiten is er nog een aanvraag voor de exploitatie van een indeling richting klasse 2.

Het College van Burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 20 mei 2019 de bouw vergund vanwege positief advies en omdat de vestiging landbouw gerelateerd is.

De seizoenarbeiders kunnen op deze manier comfortabel verblijven in deze nieuwbouw waar alle nutsvoorzieningen ter beschikking gesteld worden. Bovendien is de vestiging kort bij hun werkplaats gevestigd. Een grote vooruitgang.