Volgende week vangt Ferm Kinderopvang minstens 15% meer kinderen op dan voor de afbouwfase. De week daarna zijn het er nog eens 20% meer.

Mia Houthuys, directeur van Ferm Kinderopvang: “We zijn volop bezig de gedetailleerde instructies van Kind &Gezin te vertalen in een concreet draaiboek voor onze medewerkers. We zorgden de voorbije weken al dagelijks voor een snelle corona-update via digitale kanalen. Op dit ogenblik vertrekken opnieuw nieuwsbrieven naar verschillende doelgroepen: de ouders, de kinderbegeleiders en de onthaalouders.“

De heropstart vraagt om een zeer zorgvuldige voorbereiding, om op elke opvangplaats de gezondheidsvoorschriften nauwgezet te kunnen naleven. Werkroosters worden herzien en ingepland, beschermingsmateriaal wordt uitgedeeld. Ferm Kinderopvang verwacht dat tegen half mei ongeveer 50% van de beschikbare opvangplaatsen zijn ingevuld.

Kinderopvang bleef een essentiële taak tijdens de lockdown. Onthaalouders en kinderbegeleiders zijn immers een belangrijke schakel in deze gezondheidscrisis.

Zij deden dat en blijven dit doen met hart en ziel en met ongelofelijk veel creativiteit. Zelfs met kinderen die niet naar de opvang kunnen, blijven ze zoveel mogelijk contact houden. Een voorbeeldje hiervan is Sonja Paulus uit Velm. Ook in corona-tijd is haar opvang geopend. Sonja vangt kindjes op van ouders die in de zorg en in de verkoop werken. Toch zijn er een aantal vaste kindjes die momenteel niet naar de opvang kunnen komen. Sonja maakte samen met de opvangkinderen tekeningen/brieven voor de de kindjes die momenteel afwezig zijn. Zo weten ze dat tante Sonja en de vriendjes aan hen denken!

“Echte opvanghelden zijn het,” zegt Mia Houthuys. “Het enthousiasme bij onze medewerkers is groot. Ze staan te trappelen om met ‘hun’ kinderen terug aan de slag te kunnen.”