Landen, 22/05/2022 – Het internaat De Kolifant sluit op 30 juni aanstaande definitief haar deuren. Ouders, opvoeders en leerlingen zijn er het hart van in. Er is ook boosheid omdat de directie niet langer wilde investeren in de toekomst van het internaat. Momenteel worden er 27 leerlingen dagelijks begeleid. Zij weten niet waar ze volgend schooljaar terecht kunnen. Voor velen van hen is De Kolifant hun tweede familie. “De sluiting is onherroepelijk”, reageert voorzitter Petitjean van het schoolbestuur Katholiek Onderwijs Landen (KOL). Het internaat trekt jongeren aan uit de wijdere omgeving, ook uit Haspengouw en Limburg.

Het definitief sluiten van het internaat komt hard aan bij de leerlingen die na schooltijd elke dag terecht konden op internaat De Kolifant in de Molenbergstraat. Er klinkt vooral onbegrip en onzekerheid, boosheid ook uit de getuigenissen over de sluiting. Op vraag van ouders en zorginstanties werden de namen in dit stuk aangepast. Lenn (13), windt er geen doekjes om: “Ik heb heel veel tranen gelaten. Ik had hier echt alles. Ik kan er goed studeren en haal betere punten. Thuis verveel ik me en hier is er altijd iets te doen. Er zijn allerlei activiteiten, we gaan al eens naar De Beemden of naar het sportplein. De regels zijn niet te streng en de opvoeders zijn vriendelijk en begeleiden ons goed. Mijn mama was ook geschrokken en vraagt zich af of zoiets zomaar kan. Het is hier mijn tweede familie. Waar ik ook naartoe moet, het zal nooit meer hetzelfde zijn!” Andere leerlingen treden Lenn bij. Ella (14) loopt school in Via Tienen, en zit er in het 3e jaar ASO. Ella vertelt: “Ik was gechoqueerd. Ik heb hier mijn plekje gevonden. Er is structuur, houvast. Eigenlijk ben ik boos. Met Pleegzorg zal ik nu op zoek moeten naar een ander onderkomen. Weet je, veen aantal van ons zitten hier niet zomaar. Daar is vaak echt wel een reden voor. De directeur schijnt dat niet te beseffen. Ik zal alleszins de fijne contacten hier missen. Bij de opvoedsters kon ik mijn verhaal kwijt.”

Wachtlijsten

Het opvoedend personeel bestaat uit 3 vastbenoemden en 2 contractuelen. Zij zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe job, maar dat lijkt nog het minst van hun zorgen. “We dragen hier ontzettend graag zorg voor àl onze leerlingen. Sommigen leven thuis in een moeilijke situatie. Anderen zijn hier geplaatst. Nog anderen vinden het gewoon fijn om hier te zijn. Al die achtergronden komen samen en worden elk schooljaar opnieuw tot een warme groep gesmeed. Dat dit mooie project zomaar geschrapt kan worden vinden we onbegrijpelijk”, vertelt opvoedster Veerle Moretti. “Samen met de leerlingen werden er nog spandoeken gemaakt en opgehangen om aandacht te vragen voor jeugdzorg. JOW en Jeugdraad Landen maakten zelfs een internaatcoalitie en kwamen mee aandacht opeisen voor jongeren in kwetsbare situaties.”

Ook de zorgverstrekkers in de jeugdzorg, zoals pleegzorg en de psychiatrie, en dit in de wijde omgeving rond Landen, van Tienen tot Sint-Truiden, tonen zich uitermate bezorgd. “Dit is een harde klap voor de zorgsector. De wachtlijsten maken dat kinderen soms in schrijnende situaties moeten opgroeien. De Kolifant biedt aan jongeren een warme opvang en alternatief voor een soms precaire, onveilige thuissituatie. Net nu de minister (Weyts, nvdr.) werkt aan een nieuw decreet waarin het aantal internen geen rol meer gaat spelen, kan het lage aantal van dit internaat toch geen argument meer zijn”, klinkt het daar.

Pijnlijke beslissing

De voorzitter van het schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs in Landen, Gustaaf Petitjean verdedigt de sluiting: “De inspectie vroeg om ingrijpende maatregelen te nemen inzake sanitair, elektriciteit, vocht- en schimmelbestrijding en onderhoud. Verder is er de invoering van een nieuwe wetgeving op de internaten met heel wat juridische, financiële en materiële consequenties. Daarom namen we met de raad van bestuur de pijnlijke maar noodzakelijke beslissing om ons internaat te sluiten op 30 juni 2022. Deze beslissing is onherroepelijk. We zullen het personeel helpen bij het zoeken naar een nieuwe job, bijvoorbeeld op een internaat in de regio, en de internen helpen om voor volgend schooljaar samen met hen een nieuw en kwaliteitsvol onderkomen te vinden in één van de internaten in de omgeving”, besluit Petitjean. De leerlingen en de opvoeders zeggen te zullen blijven hopen tot de laatste dag.