Hondenpoep is één van die dingen, die heel wat personen als storend ervaren. De aanwezigheid van hondenpoep op straten en pleinen is niet echt een fraai beeld. Zowel inwoners, die zelf geen hond hebben, als hondenbaasjes zijn het hierover eens.

In augustus houden de gemeenschapswachten een preventieve en repressieve actie “Hondenpoep? Gezakt of gepakt.” In het GAS-reglement staat onder andere dat elke hondenbezitter het nodige materiaal bij zich moet hebben om de poep van haar of zijn hond te verwijderen.

De gemeenschapswachten spreken deze week personen met een hond aan en diegenen die een zakje kunnen tonen, ontvangen een extra hondenpoepzakje en felicitaties. Diegenen die in de tweede week niets op zak hebben, krijgen een GAS-boete.

Bron: facebookpagina, lokale politie regio Sint-truiden-Gingelom-Nieuwerkerken