210628-mergel1Zondagmorgen begon Aulenteer de jaarlijkse opkuis (verwijderen van opschietend kruid) van de mergelgroeve in het natuurgebied Overbroek.
Deze site wordt beheerd door ‘Aulenteer’, de Sint-Truidense afdeling van Natuurpunt. De mergelgroeve (in deelgemeente Gelinden) is een geologisch erfgoed met grote wetenschappelijke waarde door de uitzonderlijk goede bewaring van fossiele plantensoorten. Reeds in 1600, tot in de helft van de vorige eeuw, werd deze groeve uitgebaat en werd de mergel gebruikt om verzuring van de landbouwgrond tegen te gaan.
De mergellaag (achtergrond) omvat afzettingen die dateren van ca. 60 miljoen jaar geleden toen de zee tot hier reikte. Ons damesteam Annemie & Mimie ‘attaqueert’ hier de vlierbessenstruiken die sinds vorig jaar sterk zijn uitgelopen.  Het snoeien en verwijderen van o.a. braamstruiken is vrij zware arbeid omdat alles groeit op een steile helling waar het moeilijk is om het evenwicht te behouden. (Met dank aan Ivo Breesch)