Dat er gisteren op de Truiense gemeenteraad heel wat gebakkeleid ging worden over de aankoop van de Clockemparking, stond in de sterren geschreven. Dat de starre houding van Vooruit in dergelijke dossiers hun eigen voorstellen geen deugd zou doen evenzeer. Zo gebeurde ook.

Meerderheid tegen minderheid werd de aankoop van de Clockemparking goedgekeurd. Gert Stas deed nog een wanhoopspoging om de meerderheid tot andere gedachten te bewegen. Volgens hem rammelde het dossier langs alle kanten, was die aankoop niet in overeenstemming met de parkeervisie van de meerderheid en was 5,5 miljoen euro toch wel veel. “Dit is een niet-functionele aankoop”, besloot hij zijn verhaal. Schepen Jo François (N-VA) was (uiteraard) niet akkoord met deze zienswijze. “Ik pik je verwijten niet”, sneerde hij terug, “dit initiatief kadert in onze politiek voor meer groen en minder vervuiling. De aankoop kost ons 270.000 euro per jaar en dat is geen probleem als we daarmee het ondergronds parkeren, dat bovendien goedkoper wordt dan het bovengrondsparkeren, kunnen stimuleren.” “Het is uiteindelijk de bedoeling te komen tot een autoluwe stad”, besloot burgemeester Heeren de discussie. De meerderheid schaarde zich achter het voorstel, Vooruit was tegen.

Stas en François gingen nog een tweede keer in de clinch toen het ging over de verkoop van een stukje grond. “Dat werd verkocht drie maanden voor het op de website van de stad openbaar gemaakt werd”, argumenteerde Stas (Vooruit). Burgemeester Heeren echter beweerde stellig dat de verkoop reeds op 10 december op de website stond.