Naar aanleiding van de begrotingen en rekeningen van de lokale kerkfabrieken van Sint-Truiden vroeg de oppositie hoe het nu precies zat met het Kerkenplan van de stad.

Uitgangspunt voor dit volgens de recente richtlijnen aangevuld Kerkenbeleidsplan was het overwegend pastorale getinte Parochiekerkenbeleidsplan 2014 van het Centraal Kerkbestuur Sint-Truiden, met de selectie prioritair (10 kerken, waarbij 4 federatiekerken in Brustem, Velm, Kortenbos en Collegiale) en niet-prioritair (12 kerken, waarbij 2 hulpkerken in Halmaal en Zepperenweg). Dit plan legde ook een inspraaktraject af.

De plannen werden echter doorkruist door personeelsbeslommeringen van het Bisdom. Naar verluidt was Noord-Limburg jaloers op de “rijkdom aan pastoors” in het zuiden. Om toe te geven aan die jaloezie wordt het aantal parochiepriesters hier verminderd van 4 naar 3 en in functie daarvan zouden ook de parochies herschikt worden. Die herschikking heeft dan weer repercussies op het Kerkenplan. De meerderheid kon niet vooruitlopen op de beslissingen van het bisdom dat bepaalt wat open blijft en wat dicht moet. Maar het zou zeker ertoe leiden dat een tiental kerken in Sint-Truiden in aanmerking zullen komen voor herbestemming.