Deze namiddag zal het Tax-on-web opengesteld worden om de aangifte van je personenbelasting 2021 in te dienen.

Ongeveer 7 miljoen belastingplichtigen kunnen vanaf vandaag in de loop van de middag hun jaarlijkse aangifte van de personenbelasting indienen via Tax-on-web en krijgen hiervoor ongeveer 2 maanden tijd.

Indien je denkt dat er minder codes zijn, dan kom je bedrogen uit. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat er achttien codes meer zijn dan vorig jaar.

Wist je dat je een hoger belastingvoordeel kunt genieten voor kinderopvang, meer belastingvoordeel kunt bekomen voor giften, meer voordeel doet in het kader van studentenarbeid, een hoger belastingvoordeel voor mantelzorgers kunt ontvangen, een woonbonus kunt indienen, bepaalde fiscale grensbedragen bevroren zijn, geen sancties zijn voor bruggepensioneerden bij tewerkstelling bij hun vroegere werkgever.

We wensen u alvast veel genot met het invullen van uw personenbelasting en hopen dat je wat geld moogt terugtrekken.

Alle info kunt u vinden via Tax-on-web | FOD Financiën (belgium.be)