Het stadskantoor is al sinds de jaren ‘70 gehuisvest in de Kazernestraat 13. Een volledige vernieuwing van het gebouw dringt zich op.

Het stadsbestuur kiest dus alsnog niet voor de Minderbroederssite om haar diensten naar toe te brengen. Het stadskantoor wordt dus niet verkocht en blijft in gebruik. Er komt een globale opdracht voor die vernieuwing. De inschrijvers dienen verplicht in te schrijven met een bouwteam bestaande uit een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, onderhoudsfirma en ICT-partner.
Burgemeester Heeren legde uit: “Bij de renovatie van het stadskantoor zetten we uiteraard maximaal in op duurzaamheid en efficiënt omgaan met energie, zoals vooropgesteld in ons klimaatactieplan.”

“Ziet ge nu, we hadden toch gelijk!”
Oppositiepartij Vooruit vond dat zij nu haar gelijk kreeg. “Die piste van de Minderbroedersite waar jullie met de stadsdiensten naartoe wilden was onbetaalbaar.” Gert Stas wil toch meer details horen. “Het woord ‘vernieuwbouw’ bestaat zelfs niet. Wat wordt het eigenlijk?” Burgemeester Heeren antwoordt: “Het gebouw heeft een architecturale waarde. Het is de bedoeling om te gaan naar een formule van designbuilt en maintenance.” De oppositie onthield zich omdat er veel vaagheden in het dossier zitten.

Ook het stadswerkhuis is aan vernieuwing toe
Het stadsbestuur wil het bestaande stadswerkhuis een nieuwe invulling te geven zodat het samen met het gedeeltelijk naastliggend perceel wordt omgevormd naar een nieuw onderkomen voor de technische diensten. De uitgave voor de voorstudie wordt geraamd op 300.000 euro, inclusief 21% btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via een openbare procedure. De gemeenteraadsleden keurden dit punt unaniem goed.