Op 10 en 17 juli 2022 vond er in Alken het 12 Inch Lovers festival plaats. Om drugsoverlast op en rond het festivalterrein preventief aan te pakken, werkten de diensten van PZ kanton Borgloon in samenspraak met parket Limburg met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen. Alles werd al bij al positief geëvalueerd.

Het festival 12 Inch Lovers laat enkel puur vinylklanken uit de luidsprekers schallen. De DJ’s smijten zich helemaal in clubmuziek. Op het festival is de afspraak duidelijk: een nultolerantie op drugs. Om drugsoverlast op en rond het festivalterrein in Alken aan te pakken, werkte de politie van de zone Kanton Borgloon samen met het parket Limburg om onmiddellijke minnelijke schikkingen te kunnen treffen. Festivalgangers die met drugs werden betrapt, werden meteen geconfronteerd met het gerechtelijk gevolg van hun daad: de geldboete. Die varieert tussen de 75 en 500 euro, afhankelijk van de hoeveelheid en soort drugs in hun bezit.

Op 10 juli 2022 werden in totaal 6 PV’s drugs opgesteld, waarvoor 1050 euro onmiddellijk geïnd werd. Eén persoon koos ervoor zijn boete van 150 euro op een later tijdstip te betalen via overschrijving. Op 17 juli 2022 werden de diensten van de PZ kanton Borgloon bijgestaan door een drugshond van de federale politie. Die dag werden in totaal 11 PV’s opgesteld voor het bezit van drugs. Er werd in totaal 1 950 euro aan boetes geïnd. Door in te zetten op deze drugscontroles slaagde de lokale politie kanton Borgloon er in om op de beide festivaldagen verschillende soorten drugs van het festivalterrein te houden. De actie werd als succesvol geëvalueerd.