Bewoners van Duras tekenen bezwaar aan een omgevingsvergunning voor het oprichten van een stabilisécentrale met generator en oppompen van bodemwater in de Kleine Vinnestraat 5 te Duras door JP tuinbouwwerken.
Denise Struys meldt ons dat de inwoners van Duras gaan niet akkoord met deze beslissing omdat dit zorgt voor overlast aan vrachtverkeer in de kleine dorpskern. De geluidshinder van het vrachtverkeer, de generator, het oppompen van het bodemwater, stabilisécentrale,…
Door het wegtrekken van het bodemwater worden de huizen onstabiel met gevolg van barsten,…
Doordat de Galgestraat nu al gebruikt wordt als sluipweg voor zwaar vervoer ondervinden de huizen nu al hinder in hun woning doordat de huizen kort tegen de straat liggen.
In een landelijke gemeente met een groen karakter is er geen plaats voor zo’n groot industrieel bedrijf.
Verder zijn inwoners van Duras verontwaardigd dat ze pas op 15 december 2020 op de hoogte gebracht werden van deze beslissing waarbij het openbaar onderzoek loopt tot 24 december 2020.