Door een vakbondsactie verwachten we vanaf maandag 21 december hinder voor onze dienstverlening. Deze vakbondsactie zal bestaan uit lokale werkonderbrekingen.

Hierdoor zijn de omvang, timing en gevolgen moeilijk te voorspellen.  Hoe groot de hinder zal zijn en hoelang de actie zal duren, is momenteel helaas nog onduidelijk.
Op onze website en onze app kan je opzoeken of je rit rijdt. Op de haltepagina op onze website of via het haltescherm in onze app vind je ook realtime-info over de ritten die rijden. De Lijn excuseert zich voor het ongemak.

Waar de Lijn zich echter niet voor excuseert is de gebrekkige dienstverlening in de kerkdorpen, waar ze waarschijnlijk van deze actie weinig hinder zullen ondervinden, gewoon omdat het daar het jaar rond acties zijn en er geen bussen komen. Zo reageerde de Lijn ook niet op de actie van de Landelijke Gilde van Alken die overal borden neerpootte om een beter openbaar vervoer te eisen in de landelijke gemeenten. Of heeft niemand van de Lijn die borden gezien?