Twee scholen sluiten geheel of gedeeltelijk wegens besmettingen.

In Wijer, deelgemeente van Nieuwerkerken, sluit basisschool De Wijzer voor minstens één week vanaf vandaag. De ouders werden op de hoogte gebracht van het feit dat enkele leerkrachten positief hadden getest. Vanaf vandaag schakelt De Wijzer over op afstandsonderwijs. We bekijken ook of we opvang kunnen voorzien indien nodig. Na een week worden de leerkrachten opnieuw getest en beslist het schoolbestuur hoe het verder moet.

De kleuterschool en het eerste leerjaar van De Kleine Reus in de Parkstraat op Terkoest (Alken) gaat vanaf maandag 22 maart ook voor één week dicht omwille van een coronabesmetting. De kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen gewoon les blijven volgen. Een kindje van de tweede kleuterklas van De Kleine Reus bleek besmet, en later eveneens de leerkracht van die klas. Die besmette leerkracht heeft contact gehad met een andere leerkracht wat als een hoog risico wordt ingeschat. Omdat de kleuter- en lagere school zich op één site bevinden werden ook de leerkrachten van de basisschool zaterdag getest. Conclusie: de leerlingen van de kleuterschool en het eerste leerjaar gaan een week niet naar school, om een verdere uitbraak te voorkomen.
De school in Terkoest heeft samen met de basisschool zo’n 200 leerlingen. De kinderen van het tweede tot en met het zesde leerjaar kunnen gewoon naar school blijven gaan.