Vandaag start aannemer APK Wegenbouw met de werken aan de verkeersveiligheidsmaatregelen rond de schoolomgeving De Bloesem. Als de omstandigheden meezitten, dan zullen de werken in april klaar zijn.
Het verkeer komende van de Halmaalweg kan (tijdelijk) rond het plantvak op het kruispunt Halmaalweg/Jan Frans Willemstraat rijden en zo de Jan Frans Willemsstraat bereiken.
Opgelet! In de Jan Frans Willemstraat zal eenrichtingsverkeer worden ingevoerd van de Halmaalweg richting de Tramstraat.
Infrastructurele ingrepen en signalisatie:
•Markeringen en signalisatie
•Octopuspalen
•Verbinden groenzones
•Herinrichting plein