De temperatuurcamera van Seris zorgt voor een extra screening op de spoedafdeling van het Truiens ziekenhuis door automatisch de temperatuur van de patiënt te meten. Deze bijkomende stap zorgt ervoor dat iemand met koorts meteen gedetecteerd wordt, nog voor hij/zij de spoedafdeling kan betreden. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van de veiligheid bij de uitbraak van een virus, zoals corona.

Op dit moment is Sint-Trudo één van de ziekenhuizen die al jaren patiënten systematisch screenen, vooraleer zij de spoed betreden. Je belt eerst aan in een afgesloten sas en de triageverpleegkundige bevraagt je via de parlofoon over een aantal symptomen. Als je koorts maakt of je grieperig voelt, word je via een apart traject opgevangen in een isolatieruimte, waar je verder onderzocht wordt in afwachting van de diagnose. Hierbij worden de nodige beschermende maatregelen gehanteerd.

“Bovenop deze triage, bouwen we met deze automatische temperatuurmeting een extra veiligheid in. De temperatuurcamera is een handig hulpinstrument voor onze triageverpleegkundige. Een patiënt heeft niet altijd door dat hij koorts maakt. Nu weten we dus meteen bij het betreden van de spoedafdeling, of de patiënt feitelijk koorts maakt of niet. Ook een eventuele begeleider van een patiënt wordt op deze manier automatisch gescreend. Zo kunnen we de kans op een besmetting verminderen.”, aldus dr. Joan Vlayen, hoofdarts Sint-Trudo Ziekenhuis.

Seris schonk deze apparatuur aan Sint-Trudo Ziekenhuis. “Wij zijn alle medisch personeel en hulpverleners uiteraard erg dankbaar voor het ontzettend zware werk dat zij de voorbije maanden hebben verricht. We zijn al jaren een vaste partner van Sint-Trudo Ziekenhuis, dat zich in één van de zwaarst getroffen regio’s bevindt en dan ook bijzonder veel coronapatiënten heeft verzorgd en opgevangen. Als specialist in technologie, wilden wij hen dan ook graag een hart onder de riem steken en hen steunen met een slimme tool die hen zal helpen de veiligheid van patiënt en personeel verder te verbeteren,” verklaart Danny Vandormael, CEO Seris.

“Uiteraard zijn we onze partner Seris enorm dankbaar voor deze schenking. Het vereenvoudigt zeker het werk van onze triageverpleegkundige.”, besluit de hoofdarts.